СРП - SRP - ENG     
pretraga:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Tel/faks 011 2639 100, Radno vreme 10-17 sati

Istraživanja

Kod najčešćih naslednih neuromišićnih bolesti (miotonične distrofije, Dišenove mišićne distrofije i spinalne mišićne atrofije) izučavamo odnos genotipa i fenotipa, kao i genetičke i epigenetičke faktore koji modifikuju efekat uzročnih mutacija. Cilj naših istraživanja je poboljšanje razumevanja fenotipske varijabilnosti navedenih monogenskih bolesti.
U oblasti psihijatrijske genetike izučavamo varijante u genima za editovanje RNK dezaminacijom adenozina u inozin i u genima serotoniskog neurotransmiterskog sistema, kao i njihove interakcije sa traumama tokom detinjstva i akutnim stresnim događajima.
Cilj naših istraživanja je identifikacija genetičkih faktora rizika i interakcija genetičkih i sredinskih faktora rizika u etiologiji psihijatrijskih oboljenja, sa posebnim interesom usmerenim ka pokušaju samoubistva.
DNK Analiza
064 8237 880
011 2639 100

Najpovoljnije cene u regionu
 
Utvrđivanje očinstva analizom 22 lokusa
 
Rezultati za dva dana
 
Sudski veštaci za analize DNK
Linkovi
RTV Pink Dobro jutro sa Šarapom i Deom

RTV Pink Dobar dan sa Šarapom i Deom