СРП - SRP - ENG     
pretraga:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Tel/faks 011 2639 100, Radno vreme 10-17 sati

Centar za humanu molekularnu genetiku
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

K o n t a k t

Poštanska adresa:

Centar za humanu molekularnu genetiku
Biološki fakultet
Studentski trg 16, P.fah 43
11158 Beograd

E.mail: centar@bio.bg.ac.rs
Telefon i faks: +381-11-2639100

Adresa laboratorije: Centar za humanu molekularnu genetiku
Studentski trg 3 – Zgrada Filološkog fakulteta – desno stepenište – II sprat

dnk analiza
Radno vreme:
Centar za humanu molekularnu genetiku prima stranke svakog radnog dana od 11 do 17 sati
U dogovoru sa Vama, stranke primamo i van radnog vremena Centra, subotom i nedeljom

DNK Analiza
064 8237 880
011 2639 100

Najpovoljnije cene u regionu
 
Utvrđivanje očinstva analizom 22 lokusa
 
Rezultati za dva dana
 
Sudski veštaci za analize DNK
Linkovi
RTV Pink Dobro jutro sa Šarapom i Deom

RTV Pink Dobar dan sa Šarapom i Deom