СРП - SRP - ENG     
pretraga:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Tel/faks 011 2639 100, Radno vreme 10-17 sati

Centar za humanu molekularnu genetiku osnovan je 1997. godine pod nazivom Centar za primenu i razvoj PCR-a. Osnivač Centra bila je prof. dr Stanka Romac koja je i Centrom rukovodila do svoje smrti 2015. godine. Saradnici Centra bave se istraživanjima iz oblasti molekularne genetike bolesti čoveka: nasledne neurološke i neuromišićne bolesti, psihijatrijske bolesti i karcinom prostate. Tokom 20 godina postojanja rezultati ovih istraživanja kontinuirano se publikuju u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Istovremeno, rezultati naučno-istraživačkog rada Centra bili su eksperimentalna osnova za desetine doktorskih disertacija, magistarskih teza, diplomskih i master radova. Pored naučne i nastavne delatnosti, Centar pruža i uslužne delatnosti iz oblasti humane DNK identifikacije i molekularne dijagnostike naslednih bolesti čoveka. Pet saradnika ovog centra su stalni sudski veštaci iz oblasti analize DNK. Ova laboratorija raspolaže savremenom opremom za analize molekula DNK kao što su automatski sekvenator i aparat za PCR u realnom vremenu. Centar je danas, u naučnoj i stručnoj javnosti, prepoznat kao pionirska DNK laboratorija u našoj zemlji i okruženju.
 
Saradnici
DNK Analiza
064 8237 880
011 2639 100

Najpovoljnije cene u regionu
 
Utvrđivanje očinstva analizom 22 lokusa
 
Rezultati za dva dana
 
Sudski veštaci za analize DNK
Linkovi
RTV Pink Dobro jutro sa Šarapom i Deom

RTV Pink Dobar dan sa Šarapom i Deom