СРП - SRP - ENG     
pretraga:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Tel/faks 011 2639 100, Radno vreme 10-17 sati


 Utvrđivanje očinstva

Svaka osoba nasleđuje jednu polovinu genetičkog matrijala od majke a drugu od oca, tako da poseduje kombinaciju genetičkog materijala oba roditelja. To je osnova na kojoj se bazira utvrđivanje roditeljstva i srodstva putem analize DNK.

Tokom analize utvrđivanja roditeljstva (materinstva i očinstva) upoređuje se serija genetičkih markera deteta sa istim markerima majke i oca. DNK profil svake osobe se prikazuje na osnovu vrednosti za 22 genetička markera kojima se tokom njihove analize pripisuju par brojeva koji odgovaraju njihovim dužinama. Od ta dva broja jedan nam potiče od majke a drugi od oca.

Primenom ove metode, sa 100% sigurnosti, isključuje se potencijalna osoba kao biološki roditelj deteta ili se sa više od 99,99% sigurnosti potvrđuje biološko očinstvo ili materinstvo.

Centar za humanu molekularnu genetiku radi anonimne analize DNK ili analize DNK sa identifikacijom. Suštinski rezultat je identičan, a razlika je u proceduri.
DNK Analiza
064 8237 880
011 2639 100

Najpovoljnije cene u regionu
 
Utvrđivanje očinstva analizom 22 lokusa
 
Rezultati za dva dana
 
Sudski veštaci za analize DNK
Linkovi
RTV Pink Dobro jutro sa Šarapom i Deom

RTV Pink Dobar dan sa Šarapom i Deom