СРП - SRP - ENG     
pretraga:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Tel/faks 011 2639 100, Radno vreme 10-17 sati


 Utvrđivanje srodstva

Pored utvrđivanja biološkog roditeljstva, Centar za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta na osnovu DNK profila vrši i utvrđivanje biološkog srodstva: baba/deda i unuče, polubrat-polusestra, ujak/tetke/stric i nećaka/nećak. Utvrđivanje biološkog srodstva naročito je pogodno u slučajevima kada se dokazuje sporno roditeljstvo za preminulu osobu.

Ove analize je moguće vršiti zahvaljujući osnovnom principu nasleđivanja kod ljudi. Svaka osoba nasleđuje jednu polovinu genetičkog matrijala od majke a drugu od oca, tako da poseduje kombinaciju genetičkog materijala oba roditelja.

Ako dve osobe poseduju jednog zajedničkog roditelja moguće je izvršiti analizu da li su te dve osobe u srodstvu polubrat-polusestra po ocu i/ili po majci.

Kako su i naši roditelji nasledili kombinaciju genetičkog materijala od svojih roditelja, tako je moguće utvrditi da su dve osobe u srodstvu kao baba/deda i unuče. I svi naši rođaci, stričevi, ujaci i tetke su kao i naši roditelji nasledili genetički materijal od svojih roditelja. To je i naša veza sa njima koja može biti predmet analize.

Za utvrđivanje srodstva po muškoj liniji dostupne su nam i dodatne analize. Za uvrđivanje biološkog stodstva polubraća, deda i unuk, stric i nećak koriste se i DNK analize muškog hromozoma Y.

Izračunavanje verovatnoće biološkog srodstva radi se na osnovu DNK analize potencijalnih srodnika i korišćenjem najsavremenijeg GeneMapperTM ID softvera za analizu dobijenih rezultata.

Nalazom se nečije biološko srodstvo ili potvrđuje ili isključuje. U manjem broju slučajeva, analize utvrđivanja biološkog srodstva ne mogu biti informativne.

Za više detalja o uvrđivanju biološkog srodstva slobodno nas kontaktirajte.
DNK Analiza
064 8237 880
011 2639 100

Najpovoljnije cene u regionu
 
Utvrđivanje očinstva analizom 22 lokusa
 
Rezultati za dva dana
 
Sudski veštaci za analize DNK
Linkovi
RTV Pink Dobro jutro sa Šarapom i Deom

RTV Pink Dobar dan sa Šarapom i Deom